co je shamballa

Shamballa je celistvý systém léčivých energií.

Shamballa není protikladem energie Reiki, ani její alternativou. Dá se říci, že je jejím rozšířením. Pravda je však spíš taková, že Reiki je jednou z organických částí Shambally.

Jakým způsobem je systém složen a jak funguje? Krátké a prosté vysvětlení najdete v tomto článku.

Shamballa je celistvý systém léčivých energií. Energie Shamballa není protikladem energie Reiki, ani její alternativou. Dalo by se říci, že je jejím rozšířením. Pravda je však spíš taková, že Reiki je jednou z organických částí Shambally. Jakým způsobem je systém Shamballa složen a jak funguje? Krátké a prosté vysvětlení najdete právě v tomto článku.

Jak již bylo psáno, vedle energie Reiki se v Shamballe projevuje energie Světla ("Já Jsem Přítomnosti") a energie Nanebevzatých Mistrů. Ve spojitosti s Shamballou se často objevuje tajemné číslo 1024, které má svůj význam a které se dostalo až do názvu základního systému.

Shamballa 1024 je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že synchronicita ukazuje, jak je všechno spolu propojeno. Tím dostáváme hluboké poznání o dalších částech, jak nás samých, tak ostatních lidí a všude je potřebná láska, terapie a integrita. Shamballa nám pomůže milovat, terapeuticky působit a integrovat takové, jací jsme. Toto nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně přijetí našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení. Otevře nás práci s našimi průvodci, anděly a pomocníky, kteří nás milují a ochraňují. Otevíráme se hluboké lásce, planetě Zemi a smyslu pro partnerství.

Shamballa je nazývána multidimenzionální, protože její celistvost znamená terapii nás samotných. Vše je Jednota. Systém Shamballa 1024 obsahuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř skupin po 256 symbolech a jsou předávány telepaticky prostřednictvím čtyř stupňů zasvěcení. Samotné symboly se nevyučují a tím, že jsou předány telepaticky, nedochází k jejich komolení a každý obdrží stejné zasvěcení. Technika terapie pomocí systému Shamballa 1024 je velmi jednoduchá, samotný terapeutický úkon trvá pouze pár minut. Systém je vhodný zejména k terapii pro ty, kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech.

Shamballa 1024 je vysokovibrační bezsymbolová linie Reiki (nástupce symbolové Shamballa MDH), je v současnosti považována za jednu z nejsilnějších linií. Je to multidimenzionální terapie, působí na všech úrovních, její použití je rychlejší a silnější, účinnější. Působí i na nemoci, které jsou v systému Usui Reiki považovány za nevyléčitelné, protože systém Usui na ně nestačí. Ale i tady je samozřejmě respektován zákon karmy a stadium nemoci.

Každý stupeň obsahuje 256 symbolů, které se přenáší do aury telepaticky zasvěcením. Při terapii se aktivuje ten stupeň, do kterého jste zasvěceni a ta úroveň, kterou je klient schopný přijmout. Kromě využití v terapii je Shamballa 1024 jednou z účinných metod k duchovnímu vzrůstu a k přeměně na krystalickou mřížku a aktivaci kompletní DNA.