Každá z těchto kategorií obsahuje nabídku seminářů či jiných aktivit a malý lexikon tématicky souvisejících článků. Kategorii otevřete příslušným tlačítkem. Nebo si přímo pod oddělovací čarou prohlédněte zobrazené nabídky.


ákášické záznamy

Ákášické záznamy (neboli Kronika Ákáša), obsahují vibrační záznam každé duše a její pouti.

Ákášické záznamy jsou dostupné kdykoliv a kdekoliv.

Ákášické záznamy připomínají minulost, ze které se můžeme poučit - napomáhají tedy růstu osobnosti.

Praktický seminář

cakry a aura

Čakry a auru lze harmonizovat různými technikami, je to jedna z nejrozšířenějších alternativních terapeutických aktivit.

Čakrami proudí do těla potřebná energie. Neporušené barevné pole aury signalizuje uspokojivý stav osobnosti.

Existence harmonie čaker a aury je základním předpokladem pro eliminaci negativního působení okolního prostředí.

Terapeutické sezení

andělský den

Žádná kniha, televizní program nebo film vás nemůžou přesvědčit o existenci andělů.

Musíte sami věřit.

A nebo udělat sami první krok k tomu, abyste je pozvali do svého života, abyste uznali jejich přítomnost a zkusili jejich nádherné dary a pomoc.

Zážitkový seminář

channelingový seminář

Channeling může změnit váš život!

Spojíte se se svým duchovním průvodcem a budete s ním vědomě komunikovat.

Váš duchovní průvodce je vaším přítelem, který je tu vždycky pro vás, se svou láskou, povzbuzením a podporou.

Praktický seminář

energetická terapie

Ve všech tradičních kulturách na Zemi jsou známé účinky starobylých energetických terapií, bez ohledu na jejich lokální název. Tyto všudypřítomné energetické systémy jsou známé odpradávna.

Léčivá energie Reiki je přirozeně obsažena všude kolem, na zemi i v celém vesmíru. Komplexní energetický systém Shamballa je účinná transformační a léčivá vesmírná energie podporující regeneraci a duchovní růst. Léčivá energie získaná technikou Merkaba je prostřednictvím Světelného těla obsažena všude kolem v celém nekonečném prostoru.
Terapeutické sezení

access bars

Je možné jemným působením na stanovené body na hlavě změnit vnímání života?

Pokud tyto body představují databázi všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení vytvořených během života a pokud věříme, že se jemnými dotyky na správnou kombinaci bodů rozproudí zablokovaná energie, tak ano.

Pomyslným stisknutím tlačítka informace s negativním nábojem zmizí a na jejich místě se uvolní prostor, který můžete naplnit pozitivními změnami. Stanete se jinými a je na vás, co sami sobě dovolíte.

Terapeutické sezení

cesta k srdci

V dnešní době věříme jenom tomu, co vidíme, slyšíme nebo tomu co si můžeme omakat.

Ale tak tomu vždy nebylo, tehdy lidé žili více v souladu s přírodou a svým srdcem.

Univerzální zákon zní: „Čím láskyplnější jsme, tím inteligentnějšími se staneme.“

Zážitkový seminář

channelingové zprávy

Existuje někdo, kdo je ochoten a schopen poradit vám, když to potřebujete. Váš duchovní průvodce.

Myslíte, že jeho rady jsou pro vás nedostupné, pokud neovládáte dovednost channelingu?

Je možné spojit se se svým duchovním průvodcem a vyžádat si od něj radu ve složité životní situaci?

Ezoterická služba

terapie kyvadlem

Terapie kyvadlem je bezkontaktní intuitivní technika využívající napojení terapeuta na své Vyšší Já. To je zdroj informací, která oblast má být čištěna, aby došlo k odstranění problémů klienta.

Vyhledání se provede použitím kyvadlových tabulek, v kterých lze určit konkrétní problematickou oblast záležitostí. Zjištění původu problému pomáhá při jeho pochopení a následném čištění.

Terapeutické sezení

seznámení s energií shamballa

Vedle prastaré vesmírné energie Reiki existuje celistvý systém energií, je tu multidimenzionální energie systému Shamballa 1024.

Seznámením s prvním stupněm si osvojíte schopnost prakticky používat energii Shamballa ve svém okolí.

Pokud vstoupíte dále, dokážete používat energii Shamballa ve svém okolí a dokážete odstranit negativní energii.

Vzdělávací seminář

access facelift

Je možné jemným působením na stanovené body na hlavě vymazat celulární paměť? Nejen vypadat, ale i cítit se jako bez zátěže věkem?

Pokud tyto body představují klíč k odemčení sebeomezujících energií a k odstranění negativních sebehodnocení, a pokud uvěříme, že lze jemnými dotyky na vhodné body těla transformovat zablokovanou energii pro využití k vlastnímu prospěchu, tak ano.

Kolik pevných úhlů pohledů na vlastní tělo existuje? Co když stárnutí těla je jen jeden z nich - úhel pohledu, který však můžete změnit?

Terapeutické sezení