aura

Aura je osobní energetické pole obsahující různé barvy a úrovně.

Intenzita aury roste se silnějším prouděním energie.

Osobní aura odráží nejenom podstatu jedince, ale i jeho současný emocionální stav, myšlenky, touhy, úzkosti a další vlivy.

Aura je osobní energetické pole obsahující různé barvy a úrovně. Jasnovidci ji zcela přirozeně vidí, ale s postupující praxí se může na auru vyladit každý a také ji dokáže interpretovat. Auru má úplně všechno, i neživé předměty. Živí tvorové mají však auru silnější, protože mezi nimi a okolním prostředím neustále proudí energie. Intenzita aury roste se silnějším prouděním energie. Osobní aura každé osoby je součástí vesmírného energetického pole, odráží nejenom podstatu jedince, ale i současný emocionální stav, myšlenky, touhy, úzkosti a další vlivy, negativní i pozitivní, od ostatních lidí i z vyšších energetických polí.

barevné pole aury

Existují ovšem různé variace toho, co se považuje za živé. Severoameričtí indiáni a další původní národy světa tvrdí, že kameny a krystaly jsou živé a že se mění i jejich aura. Proto dokáží vyzařovat svoje skryté síly neboli zesílenou formu životní energie, kterou léčí lidi, zvířata i místa. Rostliny například vyzařují kolem sebe světlo, které lze zachytit na Kirlianových fotografiích, což je metoda, jak zobrazit auru na film. Aura rostlin začíná blednout, když se rostlina uřízne nebo má nedostatek vody. Pokud se od rostliny odřízne list, aura chybějící části rostliny zůstává.

Máme celkem 7 aurických těl, podobně jako 7 čaker. Můžeme si je představit jako jednotlivé vrstvy cibule, jako další obaly, které máme kolem sebe. I když se používá výraz vrstvy aury, neznamená to, že tato těla jsou od sebe oddělena nebo naskládána na sobě, ale navzájem se prolínají.

První tělo je naše hmotné, fyzické tělo. Dalším tělem je éterické tělo, někdy také nazýváno jako první aurické tělo nebo éterický dvojník. Jeho tvar kopíruje naše fyzické tělo, je jen asi o 5 -10 cm větší. Tento éterický obal  přijímá životní sílu a "rozděluje ji" fyzickému tělu, proto je éterické tělo silně spojeno se zdravím. Rovněž tak vzpomínky a sny většinou souvisí s aktivitou éterického těla.

Zajímavostí je, že pokud dojde k amputaci některé části těla, na energetické úrovni, tedy na éterickém těle zůstává, je to právě kvůli onomu silnému spojení mezi těmito těly. Proto dochází k bolestem i v chybějící části fyzického těla, většinou označovaným jako fantomové bolesti. Éterické tělo neobsahuje žádnou barvu, proto jej vždy vnímáme jako mléčno bílé, šedé. Při tréninku vidění aury jde éterické tělo vidět velmi snadno a většinou jej zaznamenáte jako první, jako takový náš obrys, častěji posunutý obrys. Je spojením mezi naším fyzickým tělem a aurickými těly.

Emocionální tělo, někdy též nazývané jako astrální tělo se nachází jako náš další obal. Jsou zde uloženy naše pocity, ukazuje vše, co se v nás odehrává, jak se cítíme, jaký máme postoj k našemu okolí. Toto tělo odráží okamžitý stav. Emocionální stavy vědomí mohou rychle odplynout a nebo pokud se v těle usadí, stane se z nich charakterový rys. Emocionální tělo je prostředník mezi mentálním a éterickým tělem a v auře ovládá veškeré pocitové struktury. Také k tomuto tělu vám povím jednu zajímavost: všichni to známe - někdo je nám sympatický a přitahuje nás a někdo zase ne...tak tyhle pocity zprostředkovává právě emocionální tělo, reaguje tak na emocionální tělo druhého člověka.

Mentální tělo má k dispozici mnohostrannou nabídku talentů a dalších prostředků, které máme k dispozici. Nachází se zde např. objektivita a vyrovnanost, je to také výrazná oblast inspirace. Jeho oblast působení je myšlení, znalosti a zkušenosti. Aktivita mentálního těla se vyznačuje přístupem  k vizím, intuicí a kreativitou. Je zde sídlo inteligence, schopnosti vzpomínání (částečně tato oblast také spadá k funkcím emocionálního těla) a analytických schopností. Ukazatelem celkového zdraví  a dobrého stavu mentální energie je náš přístup k událostem  a schopnost nechat negativní zkušenosti  rychle odeznít.

Tato čtyři těla jsou tzv. základní těla, někdy také nazývána jako nižší těla - v tom smyslu, že se pojí s naším vtělením, s naším životem. V okamžiku smrti tato těla zanikají. Každé duchovní léčení v sobě zahrnuje ošetření minimálně těchto vrstev, těl. Aurická těla se rozdělují ještě dál, na tzv. vyšší (duchovní) těla: karmické, intuitivní, božské a Kether.

Nemoc fyzického těla je projevem selhání nebo porušení některé (některých) z vrstev aury.