čakry

Čakra je sanskrtské slovo a znamená "kolo". Čakry jsou energetické víry v těle každého člověka.

Energie může pocházet z různých zdrojů - vlastní energie "kundalini" nebo duchovní "prána".

Čakrami proudí tato energie dovnitř našeho těla i z těla ven.

Čakra je sanskrtské slovo a znamená "kolo". Čakry jsou energetické víry v těle každého člověka. Můžeme si je představit jako větrníky, které pohání různé druhy energií. Jimi proudí energie dovnitř našeho těla i ven z těla. Energie může pocházet z různých zdrojů. Jednak je to naše vlastní životní energie, tzv. "kundalini". Čakrami však přijímáme také duchovní energii "pránu" a veškeré ostatní energie kolem nás. Můžeme jimi dostávat do těla energii od ostatních lidí, kteří nám chtějí například nějak pomoci, ale může nám být i některými lidmi odčerpávána. To nás potom oslabuje a býváme unavení.

V čakrách se ukládá energie našich traumat a různých nepříjemných a bolestivých událostí, které jsme za život prožili. Z toho důvodu můžeme mít některé čakry touto energií zablokované. Naše životní energie jimi nemůže dostatečně proudit a blokuje se v těle, z čehož mohou vnikat různé bolesti nebo dokonce chronická nemoc. Proto je dobré čakry stimulovat a pročišťovat. Proudí-li energie v čakrách správně, je dosaženo určité frekvence, která člověka otevírá psychickým schopnostem a vyšším duchovním úrovním.

Někdy mohou být některé, nebo většina, výjimečně i všechny, čakry blokovány. Což způsobuje, že životní energie nemůže volně proudit (u blokovaných čaker je jejich frekvence vibrací nízká a někdy až neznatelná). Tyto blokace mohou být nejčastěji způsobeny strachem, zklamáním, napětím, šokem, negativními vlivy na člověka z okolí a podobně.

Článek má pouze stručný informativní charakter, téma je natolik obsáhlé, že samozřejmě na trhu je k dostání spousta knih. Řekněme si alespoň ve stručnosti, jaké konkrétní funkce čakry mají, jak nás ovlivňují a proč je dobré se jim věnovat. Jejich vliv je totiž znatelný v každodenním životě. Čaker je mnoho, ale nejčastěji se pracuje se 7, kterým se říká základní. Ostatní čakry se většinou označují jako vedlejší (např. čakry dlaní, které se aktivují při léčení). Ošetření těchto základních čaker je základ všech duchovních a energetických terapií, protože už "pouze" harmonizací čaker okamžitě zaznamenáváme okamžité pozitivní změny.

1. čakra (kořenová)

Je umístěna na konci páteře, spojuje nás se zemskou rovinou a jejím tématem je přežití, jistota, bezpečí, stabilita a síla. Když je tato čakra zablokovaná, vytváří se v ní strach, bojovnost a obavy z budoucnosti, strach se zvládnutím každodenních úkolů, únava a vyčerpání. Léčení čakry všechna tato negativa uvolňuje, dovoluje nám se cítit bezpečněji, pomáhá při soustředění a stabilizování, cítíme pevnou půdu pod nohama. V duchovní práci souvisí s naším uzemněním. S první čakrou na tělesné úrovni souvisí tlusté střevo, pohlavní orgány, sexualita, rozmnožování, kosti, zuby. První čakra je spojena s barvou červenou.

2. čakra (sakrální, křížová)

Je umístěna kousek pod pupkem, spojuje nás s emocemi, silou a vůlí. Řídí naše pocity, chuť a také částečně imunitu. Obsahuje naše původní a nefiltrované pocity, tvořivou sílu a sexuální energii. Léčení druhé čakry uvolňuje pocity síly a neovládání se, potřebu být dominantní a kontrolovat ostatní. Když je první a druhá čakra v rovnováze, pociťujeme kontrolu nad svým životem. Na tělesné úrovni se druhá čakra vztahuje k ledvinám a nadledvinkám a všem tekutinám v těle. Druhá čakra je spojená s barvou oranžovou.

3. čakra (solar plexus)

Je umístěna kousek nad pupkem a řídí vše, co souvisí se silou osobnosti. Je to tedy čakra vlastní osobnosti a sebedůvěry, obsahuje také osobní pocity. Pokud je v rovnováze, naše myšlení je jasné, cítíme se sebejistě, svou osobní sílu a snadněji procházíme "učební látkou", protože si věříme. Pokud je čakra blokovaná, vytváří zlost, nepřátelství, i zuřivost (podle míry blokace). Tato čakra zpravidla vytváří nejvíce problémů, i když se to nedá tak paušálně říct. Klasické bolení břicha ve stresových situacích je příkladem okamžitého stáhnutí této čakry. Na tělesné úrovni je třetí čakra spojena s játry, slezinou, žlučníkem a slinivkou břišní. Třetí čakra je spojena s barvou žlutou.

4. čakra (srdeční)

Je umístěna uprostřed hrudi v úrovni srdce. Vztahuje se k citovým pohnutkám, soucitu, lásce, důvěře a harmonii. Čím je čakra otevřenější, tím více dovoluje lásku dávat i přijímat. Nejedná se jen o lásku mezi partnery, ale ke všem živým a neživým bytostem, o harmonii splynutí se vším. Ukládá se zde mnoho citových traumat a zranění. Na tělesné úrovni čtvrtá čakra ovlivňuje srdce, plíce, oblast hrudníku, brzlík (imunita). Ke čtvrté čakře je přiřazena barva zelená a růžová.

5. čakra (krční, komunikace)

Je umístěna v krční jamce. Pátá čakra obsahuje naše komunikační centrum, tedy jasné mluvení a vyjadřování. Uzavření čakry většinou způsobují strachy a traumata. Máme pocit (nebo zkušenost), že nemůžu něco říct, není bezpečné vyjadřovat svou pravdu atp. Většinou se jedná o primární ovlivnění druhými, které následně přijmeme za své. Samozřejmě veškeré vady řeči, tichá mluva a potíže s hlasem, hlasivkami, souvisí s touto čakrou. "Knedlík v krku" ve stresových situacích je klasickým příkladem okamžitého stáhnutí této čakry. Na tělesné úrovni také souvisí s ústy, krkem, štítnou žlázou. Pátá čakra je spojena se světle modrou barvou.

6. čakra (čakra čela, 3. oko)

Je umístěna na čele mezi obočím, je to sídlo idealizmu a představivosti. Představuje naši schopnost vidět a uznávat skutečnost. Pokud o něčem sníme nebo jsme schopni to vidět, můžeme to i vytvořit. Tato čakra je sídlem psychických schopností (jasnovidění, jasnoslyšení atd..). Souvisí také se schopností koncentrace (duchovní práce, udržení pozornosti ve škole atd..). Na tělesné úrovni ovlivňuje zrak, mozek, oči, uši, nos. Šestá čakra je spojena s tmavě modrou barvou, indigovou.

7. čakra (korunní)

Je umístěna na vrcholku (temeni) hlavy, představuje naše uznání a spojení s Bohem, napojuje nás na vesmírnou energii. Pokud je tato čakra harmonická, jsme v harmonii sami se sebou, duchem, ostatními lidmi a celým veškerenstvem. Pozitivní stránkou této čakry je láska, mír, spojení s duchovnem. Spojuje člověka s jeho božským záměrem. Působí mimo slova, čas a prostor. Nikdy nemůže být uzavřená, ale někteří lidé ji mají rozvinutější. Sedmá čakra je spojena s barvou fialovou, někdy také bílou.