technika Theta léčení

Technika Theta léčení spojuje několik ezoterických metod a nabízí tak nové možnosti.

Můžete pozitivním způsobem ovlivňovat svůj duchovní růst, oblast zdraví a další životní oblasti.

Naučíte se otevřít bránu Sedmé úrovně bytí, vstoupit a konat.

Praktický seminář

Technika Theta léčení spojuje několik ezoterických metod, při nichž využíváte schopnosti a možnosti z oblasti channelingu, mimosmyslového vnímání, energetického léčení, regresní terapie. Tyto uvedené metody technika Theta léčení samozřejmě nenahrazuje, ale nabízí možnost, jak vylepšit mnohé oblasti, protože metoda nepůsobí pouze jedním směrem nebo zaměřením pouze na určitá témata. S touto technikou můžete pozitivním způsobem ovlivňovat svůj duchovní růst, oblast zdraví, ale i další životní oblasti. Theta léčení je možnost, jak vyčistit minulé křivdy, ublížení, emocionální bolesti, jak se naučit jít novým směrem a učinit změny, které potřebujete. Naučíte se otevřít bránu Sedmé úrovně bytí, vstoupit a konat.

Na semináři si osvojíte otevření psychických center, naučíte se napojovat na Sedmou úroveň bytí, odtud můžete ovlivnit léčení, změny v životních okolnostech, získání informací. Teoretická část zahrnuje informace o sedmi úrovních bytí, Zákonech, čtyřech úrovních léčení a ostatní záležitostech, které s technikami Theta léčení souvisí. Praktická část obsahuje nácvik otevření center, terapeutického působení na všech čtyřech úrovních a další související techniky.

Theta léčení je tradiční název této alternativní duchovní terapie, nejedná se o nabídku zdravotnických služeb ve smyslu konzervativní medicíny a nenahrazuje ošetření praktickým lékařem. Theta léčení je alternativní metoda, která nabízí soubor opatření s cílem ovlivnit oblast, kterou si pro aplikaci vyberete (například citová zranění). Zmiňovaná možnost působení na zdravotní oblast je odvozená, ve smyslu nápravy souvislostí, které tento problém mohly vyvolat, v souladu se současným chápáním pojetí celostní medicíny.

Vzhledem k množství aplikace v praxi je možné se semináře zúčastnit pouze osobně, nenabízíme jej formou dálkového studia. Nejsou kladeny požadavky na vaše předchozí znalosti nebo zkušenosti, mohou však být výhodou. Pokud vás zajímají z této oblasti další možnosti, nabízíme vám semináře Dovednost channelingu nebo Otevření kanálu intuice a jasnozřivosti. V případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností se s námi můžete spojit na uvedených kontaktech v záhlaví stránky, jsme vám k dispozici.

Praktický seminář "Technika Theta léčení" vám ukáže nové možnosti propojení několika metod z oblasti mentálních technik. Je určen pro všechny zájemce bez ohledu na předchozí znalosti nebo zkušenosti. V průběhu semináře se mimo jiné naučíte zharmonizovat různé životní oblasti napojováním na Sedmou rovinu bytí. Nejprve se opřete o znalosti získané v teoretické části o úrovních bytí a úrovních léčení. Praktická část je zaměřená na otevření center, léčení na všech čtyřech úrovních, práce s přesvědčeními, pocity, DNA léčení. Pak už dokážete harmonizovat různé životní oblasti napojováním na Sedmou úrovně bytí.

Tato aktivita není v současné době zařazená v běžné nabídce a nelze se na ni standardně přihlásit.
Pokud to je prakticky možné, lze účast na archivované aktivitě zajistit, avšak pouze na vyžádání. Použijte nabízené kontakty v záhlaví stránky.