Mentální techniky

mentální techniky

Mentální techniky umožňují řešit složité či zdánlivě bezvýchodné situace, zjišťovat příčiny problémů a indikovat stavy. Mohou být prostředkem terapeutického působení na sebe sama i na jiné osoby. Mentální techniky pomáhají najít nejvhodnější řešení pro konkrétní situaci. Stačí jen zvolit techniku pro takovou situacii nejvhodnější. Může to být siderické kyvadlo nebo automatická kresba či channeling, různé meditace a vizualizace, nebo regresní analýza a mnohé další. Otevřít nabídky ...

technika Theta léčení

Technika Theta léčení spojuje několik ezoterických metod a nabízí tak nové možnosti.

Můžete pozitivním způsobem ovlivňovat svůj duchovní růst, oblast zdraví a další životní oblasti.

Naučíte se otevřít bránu Sedmé úrovně bytí, vstoupit a konat.

Praktický seminář

channelingový seminář

Channeling může změnit váš život!

Spojíte se se svým duchovním průvodcem a budete s ním vědomě komunikovat.

Váš duchovní průvodce je vaším přítelem, který je tu vždycky pro vás, se svou láskou, povzbuzením a podporou.

Praktický seminář

hra s pastelkami

Automatická kresba vzniká prostřednictvím intuice. Stanete se kanálem, kterému přijdou informace a vy je pastelkou zakreslíte.

Automatická kresba je rovněž druhem relaxace v odpočinkové hladině. Vyplují vaše pocity, přání, vize, vzpomínky, představy.

Ještě nevíte co všechno jde dělat s pastelkou a kouskem papíru?

Praktický seminář

ákášické záznamy

Ákášické záznamy (neboli Kronika Ákáša), obsahují vibrační záznam každé duše a její pouti.

Ákášické záznamy jsou dostupné kdykoliv a kdekoliv.

Ákášické záznamy připomínají minulost, ze které se můžeme poučit - napomáhají tedy růstu osobnosti.

Praktický seminář

channelingové zprávy

Existuje někdo, kdo je ochoten a schopen poradit vám, když to potřebujete. Váš duchovní průvodce.

Myslíte, že jeho rady jsou pro vás nedostupné, pokud neovládáte dovednost channelingu?

Je možné spojit se se svým duchovním průvodcem a vyžádat si od něj radu ve složité životní situaci?

Ezoterická služba

práce s kyvadlem

Jako nejjednodušší a nejčastější napojení při práci s kyvadlem se používá Vyšší Já.

Je to moudrá složka naší bytosti, která zná přesně a dokonale všechno, co potřebujeme ke šťastnému a plnohodnotnému životu.

Pokud budeme naslouchat svým pocitům, začnou se okolo nás dít neuvěřitelné věci. I díky schopnosti pracovat s kyvadlem.

Praktický seminář

analýza automatickou kresbou

Duchovní analýza automatickou kresbou je schopnost zachycení informací z vnějšího zdroje prostřednictvím kresby.

Barevný aurogram vytvořený aurickou kresbou zachytí informace z aury, nebo lze zachytit stav čaker nebo energetické působení osobnosti.

Automatickou kresbou lze získat informace, proto je možné ji použít v různých oblastech jako analytický nebo diagnostický nástroj.

Praktický seminář

kyvadlo pro pokročilé

Pokud chcete siderické kyvadlo využít k terapeutickým účelům, nabízí se vám možnost účastnit se semináře "Léčení skrze Vyšší Já 2".

Druhý stupeň kyvadlového kurzu je určen všem, kteří chtějí ve své práci postoupit do hlubších detailů a harmonizace provádět na hlubší, příčinné úrovni.

Praktický seminář

Lexikon obsahuje články tématicky související s touto kategorií. Listovat v lexikonu ...