Mentální techniky

mentální techniky

Mentální techniky umožňují řešit složité či zdánlivě bezvýchodné situace, zjišťovat příčiny problémů a indikovat stavy. Mohou být prostředkem terapeutického působení na sebe sama i na jiné osoby. Mentální techniky pomáhají najít nejvhodnější řešení pro konkrétní situaci. Stačí jen zvolit techniku pro takovou situacii nejvhodnější. Může to být siderické kyvadlo nebo automatická kresba či channeling, různé meditace a vizualizace, nebo regresní analýza a mnohé další. Otevřít nabídky ...

channelingový seminář

Channeling může změnit váš život!

Spojíte se se svým duchovním průvodcem a budete s ním vědomě komunikovat.

Váš duchovní průvodce je vaším přítelem, který je tu vždycky pro vás, se svou láskou, povzbuzením a podporou.

Praktický seminář

ákášické záznamy

Ákášické záznamy (neboli Kronika Ákáša), obsahují vibrační záznam každé duše a její pouti.

Ákášické záznamy jsou dostupné kdykoliv a kdekoliv.

Ákášické záznamy připomínají minulost, ze které se můžeme poučit - napomáhají tedy růstu osobnosti.

Praktický seminář

channelingové zprávy

Existuje někdo, kdo je ochoten a schopen poradit vám, když to potřebujete. Váš duchovní průvodce.

Myslíte, že jeho rady jsou pro vás nedostupné, pokud neovládáte dovednost channelingu?

Je možné spojit se se svým duchovním průvodcem a vyžádat si od něj radu ve složité životní situaci?

Ezoterická služba

Lexikon obsahuje články tématicky související s touto kategorií. Listovat v lexikonu ...

Archiv této kategorie obsahuje aktivity, které nejsou v současné době zařazené v běžné nabídce. Pokud to je prakticky možné, lze účast na archivované aktivitě zajistit, avšak pouze na vyžádání.