energetické esence

Co jsou energetické esence? Začněme trošku od začátku...

Pojem souvisí s energiemi typu reiki, shamballa, merkaba, které lze používat k terapeutické harmonizaci. Účinnost procesu je však spojena s nutností častého opakování terapeutického působení.

Aby proces harmonizace probíhal s eliminací této nevýhody, můžeme využít i další postupy. Energetické esence jsou jednou z možností, umožňující používat terapeutické energie v instantní formě.

Praktický seminář

Co jsou energetické esence? Začněme trošku od začátku... Pravděpodobně jste se setkali s výrazy jako je reiki, shamballa, merkaba, apod... Jedná se o různé metody, které můžeme označit jako metody alternativní terapie, velmi často spojené s předáváním různých energií. Tyto metody se aktivují zasvěcením nebo školením na kurzu, podle druhu metody. V podstatě vždy se jedná o nějakou formu nebo způsob předávání energie (tedy můžeme i říct, o způsob terapie), a to buď sám sobě nebo forma předání pro někoho nebo od někoho jiného.

Co je terapie? Jako první nás asi napadne léčení nemocí. Nejedná se ale jen o tuto formu léčby, terapie je harmonizace, zasahuje tedy nejen do oblasti fyzického těla, ale ovlivňuje i naše myšlenky, pocity, nevědomé vzorce chování, karmické uzly atd... Aby každé léčení mělo možnost dostatečně působit a harmonizovat, je třeba mu dát nějaký čas, proto se terapie opakují. Jak často a jak dlouho, je vždy individuální záležitost, všeobecně se doporučují tři po sobě jdoucí terapie, ale to v mnoha případech zdaleka nestačí. Abychom si tedy mohli v procesu terapie, transformace a harmonizace pomoci výrazněji, můžeme využít další postupy. A jednou z těchto cest jsou energetické esence.

Energetické proto, že se jedná o práci s energií a její přenos, a esence označuje nosič této energie. Cože se tedy na kurzu můžete naučit vyrábět? Laicky řečeno: budete umět stáhnout energii do hmoty, proto jsme tento praktický kurz nazvali "tvorba", protože budeme tvořit. Neprojdete tedy žádným zasvěcením, ale naučíte se pracovat s energiemi, stáhnout různé typy energií do hmoty a následně je používat. Funguje to jak pro sebe, tak i pro druhé osoby. V jednoduchosti je krása, a toto kouzlo spočívá právě v tom, že jakmile jednou esenci "vyrobíte", potom už jen dál aplikujete a tím probíhá celý proces. Zcela tak odpadá nutnost opakovat terapie způsobem jako je přijímání nebo posílání, jako například u metod typu reiki, atd. Není to proti těmto metodám, naopak, ale je třeba uvědomit si ten rozdíl. A tento rozdíl šetří čas, ať už jste klient nebo terapeut. Esence je prostě k dispozici, když je třeba.

Energetických esencí jde "vyrobit" nepočítaně, takže abychom se neplácali jen ve všeobecné rovině a předávané informace byly opravdu k užitku všem, tedy i "laikům a nováčkům", na kurzu se zaměříme na typy energií, které jdou použít pro každého téměř v jakékoliv situaci. Budeme spolupracovat s Nanebevzatými Mistry - světelnými bytostmi a jejich energiemi. Nanebevzatí Mistři jsou pracovníci Světla podobní archandělům, ale na rozdíl od nich prošli inkarnací na Zemi.

V teoretické části semináře "Tvorba energetických esencí" se seznámíte s energií 21 Nanebevzatých Mistrů, a dovíte se, jaké další druhy esencí můžete tvořit. V praktické části se naučíte esence vyrábět (různé druhy). Každý si na kurzu vyrobí vlastní esenci. Odpolední seminář, kde se naučíte vyrábět energetické "Esence Nanebevzatých Mistrů", "Osobní transformační esence" a "Esence s Léčivým kódem". Jedná se o kurz, takže samozřejmě si doma budete moci vyrábět další esence dle vlastní libosti, a to nejen pro sebe, ale i pro své blízké. Vyrobené esence jsou také vhodnou alternativou pro domácí mazlíčky. Vytištěná učebnice (obsahuje podrobný popis energií Nanebevzatých Mistrů) a veškerý materiál pro výrobu je v ceně semináře.

Tato aktivita není v současné době zařazená v běžné nabídce a nelze se na ni standardně přihlásit.
Pokud to je prakticky možné, lze účast na archivované aktivitě zajistit, avšak pouze na vyžádání. Použijte nabízené kontakty v záhlaví stránky.