shamballa 1024 prvního a druhého stupně

Je tu ještě komplexnější energie než původní Reiki, je tu energie systému Shamballa 1024.

S prvním stupněm si osvojíte schopnost prakticky používat energii Shamballa ve svém okolí.

S druhým stupněm budete napojeni mnohem silněji a dokážete odstranit negativní energii z vymezeného prostoru.

Vzdělávací seminář

Je tu ještě komplexnější energie než původní Reiki, je tu multidimenzionální energie systému Shamballa 1024. S prvním stupněm si osvojíte schopnost prakticky používat energii Shamballa ve svém okolí, na své vlastní osobě. S druhým stupněm budete napojeni na systém Shambally mnohem silněji a dokážete odstranit negativní energii z vymezeného prostoru. a působení bude možné i na dálku.

Energetický systém Shamballa 1024 obsahuje 1024 základních symbolů a kompletní znalosti je dosaženo ve čtyřech stupních. Při každém zasvěcení je do aury zasvěcovaného předáno 256 symbolů. První dva stupně se obvykle předávají současně.

Shamballa 1024 prvního stupně

 • obsahuje prvních 256 symbolů
 • odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle
 • Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická pouta
 • schopnost léčit ostatní lokálně
 • schopnost léčit ostatní na dálku
 • schopnost léčit sám sebe
 • schopnost posílat energii na dálku

Shamballa 1024 druhého stupně

 • obsahuje dalších 256 symbolů
 • silnější napojení na Shamballu
 • schopnost čistit prostory od negativní energie
 • důraz na vyjádření Já jsem, tvořivé věty

Na semináři "Shamballa 1024 1+2" budete postupně uvedeni do dvou stupňů systému, prvního a druhého, v každém z nich se naučíte používat 256 symbolů. Nejprve se naučíte působit na svůj osobní prostor, poté i na jiné osoby a zvířata. Budete schopni čistit prostor od negativní energie a to vše i na dálku. Součástí semináře je zasvěcení do prvního stupně a do druhého stupně. Tento seminář je při osobní účasti zážitkový. Alternativně je možné seminář absolvovat korespondenčním způsobem dálkově. V tomto případě jsou veškeré konzultace a dotazy řešeny mailem.

Jak se přihlásit? Stiskněte velké barevné tlačítko v dolní části nabídky a otevřte tak rezervační formulář.
A201102
energie

Korespondenční seminář "Shamballa 1024 1+2"

 • Termín: individuálně po dohodě s mistrem - učitelem, trvání a počet konzultací podle osobního přístupu
 • Místo: bez osobní účasti, veškeré konzultace a dotazy mailem
 • Cena: 1 500 Kč, zahrnuje manuál mailem, konzultace mailem, dálkové zasvěcení, certifikát poštou
 • Informace: první a druhý stupeň zasvěcení předává Magda Doležalová současně
doitNaučte se používat komplexní energetický systém Shamballa 1024!
tip

Získáte základní certifikát Shamballa 1024.