reiki prvního stupně

Svým rozhodnutím a svou vůlí se stanete nositelem přenosu léčivé vesmírné energie.

Bude přes vás proudit a budete moci ji předávat dál.

Budete moci pomáhat těm, kteří si vaši pomoc vyžádají. Ale zůstává schopnost předávat energii v rukou navždy?

Vzdělávací seminář

Svým rozhodnutím a svou vůlí se stanete nositelem přenosu léčivé vesmírné energie. Po zasvěcení Reiki mistrem se stanete "kanálem" energie, která přes vás bude proudit a budete ji moci rukama předávat dál dalším lidem, zvířatům, rostlinám, všemu živému i neživému. Tato schopnost je vám předána napořád a bude záležet jenom na vás, jakým způsobem a s jakou intenzitou ji budete používat.

Vždy po přiložení rukou na jakékoliv místo vašeho těla, Reiki postupně naplňuje všechny energetické dráhy těla a odstraňuje blokády, které brání průtoku energie k jednotlivým orgánům. Toto spontánní a nevědomé naplňování drah však probíhá pomalu a životní energie se spotřebovává v těle rychleji než se stačí dráhy plně zaplnit. Pro urychlení procesu lze použít  vědomou prosbu o terapii konkrétního orgánu a přikládat ruky na tělo ve stanovené poloze či pořadí. Tím je energii Reiki sdělena informace s přesným zadáním a vaše terapie může začít. Při aplikaci Reiki naplní dráhu související s konkrétním orgánem ve fyzickém těle i v auře, a tím orgán získá nový přísun životní energie a začne se sám regenerovat.

Reiki prvního stupně vám umožní

reiki prvního stupně
  • relaxovat za pomoci Reiki,
  • terapeuticky působit na sebe i na jiné osoby,
  • provádět druhému člověku očistnou nebo částečnou terapii,
  • harmonizovat čakry,
  • předávat energii zvířatům,
  • předávat energii rostlinám.

Na semináři "Reiki prvního stupně" se mimo jiné naučíte používat a využívat základní a speciální léčebné polohy rukou pro aplikaci Reiki, provedení celkové léčebné autoterapie a harmonizaci čaker za pomoci Reiki. Součástí semináře je zasvěcení do prvního stupně, při kterém Reiki mistr provede tzv. zasvěcovací rituál. Alternativně je možné seminář absolvovat korespondenčním způsobem dálkově. V tomto případě jsou veškeré konzultace a dotazy řešeny mailem.

Tato aktivita není v současné době zařazená v běžné nabídce a nelze se na ni standardně přihlásit.
Pokud to je prakticky možné, lze účast na archivované aktivitě zajistit, avšak pouze na vyžádání. Použijte nabízené kontakty v záhlaví stránky.