Energie

energie

Léčivé energie jsou jedním z nejznámějších oborů využití alternativních ezoterických metod. Možnost používat energii Reiki, Shamballa či Merkaba je zprvu otevřená pro každého. Zvládnutí prospěšného působení energie je nedílnou součástí alternativních terapií, které se v souladu s teorií celostní medicíny používají k prevenci nebo jako doplněk klasické léčby fyzických i psychických potíží. Působením léčivé energie se tělo i aura zharmonizují a uvedou do stavu rovnováhy a to pozitivně působí na pocit pohody. Otevřít nabídky ...

cesta k srdci

V dnešní době věříme jenom tomu, co vidíme, slyšíme nebo tomu co si můžeme omakat.

Ale tak tomu vždy nebylo, tehdy lidé žili více v souladu s přírodou a svým srdcem.

Univerzální zákon zní: „Čím láskyplnější jsme, tím inteligentnějšími se staneme.“

Zážitkový seminář

energetické esence

Co jsou energetické esence? Začněme trošku od začátku...

Pojem souvisí s energiemi typu reiki, shamballa, merkaba, které lze používat k terapeutické harmonizaci. Účinnost procesu je však spojena s nutností častého opakování terapeutického působení.

Aby proces harmonizace probíhal s eliminací této nevýhody, můžeme využít i další postupy. Energetické esence jsou jednou z možností, umožňující používat terapeutické energie v instantní formě.

Praktický seminář

reiki prvního stupně

Svým rozhodnutím a svou vůlí se stanete nositelem přenosu léčivé vesmírné energie.

Bude přes vás proudit a budete moci ji předávat dál.

Budete moci pomáhat těm, kteří si vaši pomoc vyžádají. Ale zůstává schopnost předávat energii v rukou navždy?

Vzdělávací seminář

shamballa 1024 prvního a druhého stupně

Je tu ještě komplexnější energie než původní Reiki, je tu energie systému Shamballa 1024.

S prvním stupněm si osvojíte schopnost prakticky používat energii Shamballa ve svém okolí.

S druhým stupněm budete napojeni mnohem silněji a dokážete odstranit negativní energii z vymezeného prostoru.

Vzdělávací seminář

reiki druhého stupně

Je možné postoupit dále v pochopení principů harmonizující a léčebné energie Reiki?

Působení léčivé energie lze přirozeně zesílit.

Svou roli v tomto procesu hrají tzv. symboly, což jsou vlastně grafické znaky. Je pak zjevně možné směrování Reiki i bez přikládání rukou.

Vzdělávací seminář

Lexikon obsahuje články tématicky související s touto kategorií. Listovat v lexikonu ...

Archiv této kategorie obsahuje aktivity, které nejsou v současné době zařazené v běžné nabídce. Pokud to je prakticky možné, lze účast na archivované aktivitě zajistit, avšak pouze na vyžádání.